Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tiêu chuẩn đo lường và chất lượng

Danh mục dữ liệu mở lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ngày đăng 28/04/2024 | 16:07  | Lượt xem: 850

Danh mục dữ liệu mở lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ

TT

Tên tập dữ liệu

Mô tả

Đơn vị chủ trì cung cấp

Ngày cung cấp lần đầu

Tần suất cung cấp

Ghi chú

47

Cung cấp dữ liệu về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

 

1

Dữ liệu các tổ chức chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

2

Dữ liệu các tổ chức, cá nhân công bố sử dụng dấu định lượng

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

3

Dữ liệu các tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận và tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

4

Dữ liệu các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

5

Dữ liệu các tổ chức, cá nhân Đăng ký và miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

6

Dữ liệu các tổ chức Đăng ký tham gia sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia

 

Sở Khoa học và Công nghệ