Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

hướng dẫn

Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; hồ sơ đề nghị xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” hằng năm

Ngày đăng 09/05/2024 | 13:27  | Lượt xem: 53
Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và...

Hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Ngày đăng 23/04/2024 | 06:40  | Lượt xem: 43
Hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Các văn bản Cải cách hành chính năm 2024

Ngày đăng 15/04/2024 | 01:55  | Lượt xem: 45
Các văn bản Cải cách hành chính năm 2024

Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2025

Ngày đăng 29/03/2024 | 01:55  | Lượt xem: 410
Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2025

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/03/2024 | 11:10  | Lượt xem: 44
Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Ngày đăng 13/03/2024 | 12:46  | Lượt xem: 49
Hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày đăng 03/06/2015 | 10:00  | Lượt xem: 46
Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước (dưới...

Biểu mẫu hướng dẫn lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân

Ngày đăng 07/07/2015 | 09:59  | Lượt xem: 43
Xin vui lòng download các Biểu mẫu hướng dẫn Báo cáo thực trạng; Kế hoạch ứng phó sự cố; mẫu biển báo lĩnh vực An toàn BXHN theo đường link dưới đâyáo 1. Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành...

Hướng dẫn Xét, công nhận các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới đề nghị danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước năm 2018

Ngày đăng 18/12/2017 | 09:59  | Lượt xem: 54
Hướng dẫn Xét, công nhận các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ...

Mẫu Phiếu điều tra khảo sát xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 26/09/2018 | 04:03  | Lượt xem: 44
Mẫu Phiếu điều tra khảo sát xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố   Mẫu phiếu xin vui lòng dowload tại đây !

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:37  | Lượt xem: 83
Thực hiện văn bản số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020
thống kê truy cập

Đang online: 125
Lượt truy cập trong tuần: 1909
Lượt truy cập trong tháng: 9318
Lượt truy cập trong năm: 36489
Tổng số lượt truy cập: 1118842