Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

phổ biến pháp luật

Quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập theoLuật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 20/11/2019 | 09:28  | Lượt xem: 3
Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật PCTN 2018) được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 gồm 10 Chương, 96 Điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành...

Tìm hiểu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Ngày đăng 07/08/2019 | 09:56  | Lượt xem: 2
Kế thừa những quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 15/11/2018 gồm V chương, 28 điều, với...

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dânvà xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Ngày đăng 07/08/2019 | 09:54  | Lượt xem: 2
Ngày 18/02/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-Qđi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. ...
thống kê truy cập

Đang online: 14
Lượt truy cập trong tuần: 469
Lượt truy cập trong tháng: 5779
Lượt truy cập trong năm: 24195
Tổng số lượt truy cập: 1106548