Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

liên hệ

Địa chỉ Website:http://www.dost.hanoi.gov.vn

Văn phòng

- Chánh Văn phòng:  Phạm Kim Dung

- Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Thu Thủy

- Địa chỉ:  Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội

- E-mail:

Thanh tra

- Phó Chánh thanh tra phụ trách: Bùi Thị Hạnh

- Địa chỉ:  Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội

- E-mail:

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Trưởng phòng:  Trần Thị Minh Hằng

- Phó Trưởng phòng:  Ngô Văn Tỉnh

- Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 38452928

- Email:hanostameq@hn.vnn.vn

Phòng Quản lý Khoa học

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tất Thành

- Phó trưởng phòng: Kiều Ngọc Vệ

- Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nộ

- Điện thoại: (84-24) 33827595

Phòng Quản lý Công nghệ

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Đỗ Hoàng Tú

- Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nộ

- Điện thoại: (84-24)33524233

Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng : Lê Thu Hiền

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Thắm

- Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nộ

- Điện thoại: (84-24) 33524232

- Email:

Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ

- Trưởng phòng : Lê Trần Phong

- Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nộ

- Điện thoại: (84-24) 33553183

- Email:

Phòng An toàn Bức xạ và Hạt nhân

- Trưởng phòng:  Phạm Quang Anh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Quang Vinh

- Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nộ

- Điện thoại:  (84-24)33553182

- Email:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

-  Giám đốc : Đinh Văn Hưng

-  Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Bình

- Phó giám đốc: Nguyễn Thị Mai Thanh

-  Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Trãi,Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

-  Điện thoại: (84-24)33827594

-  Email:ttkhcn_sokhcn@hanoi.gov.vn

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

-  Phó giám đốc phụ trách : Nguyễn Chí Dũng

-  Phó giám đốc: Bùi Thị Kim Oanh

-  Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Trãi,Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

-  Điện thoại: (84-24)33822691

-  E- mail: