tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 94
  • Tổng lượng truy cập: 43.969.426

danh sách lãnh đạo sở

Danh sách lãnh đạo sở

Ngày đăng: 29/06/2009 | Lượt xem: 4

Giám đốc Sở -  Nguyễn Hồng Sơn

 

Học hàm - học vị: Tiến sỹ

Năm sinh: 1972

Chức vụ công tác: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ HN

Điện thoại cơ quan: (84-24)33550162 

Ngành: Kinh tế

 

Quá trình công tác:

- 12/2000 - 01/2002 : Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- 02/2002 - 8/2004 : Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- 8/2004 - 01/2005 : Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- 01/2005 - 5/2008 : Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội.

- 5/2008 - 3/2009 : Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội.

- 3/2009 - 7/2016 : Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố Hà Nội.

- 9/2014 - 7/2016 : Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng

Thành phố Hà Nội.

- 7/2016 - 01/2020 : Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- 5/2019 - 01/2020 : Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- 01/2020 - nay : Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

- 02/2020 - nay : Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Anh Tuấn

 

Học hàm - học vị: Phó Giáo Sư - Tiến sỹ

Năm sinh: 1978

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ HN

Điện thoại cơ quan: (84-24) 33827593

Ngành: Vật lý - Khoa học Vật liệu

 

Quá trình công tác:

      - 09/2001 – 02/2014: Giảng viên, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

 - 10/2005 – 03/2009: Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).

 - 04/2012 – nay: Phó Giáo sư thỉnh giảng của JAIST.

 - 03/2014 – 08/2015: Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 - 09/2015 – 06/2017: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

 - 07/2017 – nay: Đảng ủy viên,  Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn.

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Quốc Hà

 

Học hàm - học vị: Tiến sỹ

Năm sinh: 1980

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

Ngành: Kinh tế

 

Quá trình công tác:

      -  3/2006 - 4/2009:  Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Công ty Đầu tư phát triển dầu khí

          nay là Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 -  5/2009 - 08/2010: Trưởng Phòng Thu xếp vốn, Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 -  9/2010 - 7/2011: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 -  8/2011 – 4/2018:  Phó Trưởng ban, Ban Kiểm soát nội bộ, Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 -  4/2018 - nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Khắc Sự

 

Học hàm - học vị: Thạc sỹ

Năm sinh: 1981

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ HN

Điện thoại cơ quan: (84-24)33510714 

Ngành: Chính sách công

 

Quá trình công tác:

- 5/2006 - 9/2007 : Cán bộ hợp đồng tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- 9/2007 - 5/2013 : Chuyên viêVăn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- 5/2013 - 11/2015 : Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- 11/2015 - 01/2020 : Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- 01/2020 - nay : Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

    

 

video khcn