Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

Quản lý Công nghệ

Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải
Ngày đăng 21/03/2024 | 14:22  | Lượt xem: 25

Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải

Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trân trọng thông báo:

Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (cấp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ) số 33.10/DNKHCN ngày 13/12/2023 cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 BT2 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104128935, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/8/2009, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 349765/22: ngày 08/11/2022.

Danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN:

STT

Tên kết quả khoa học và công nghệ

Tên sản phẩm hình thành từ kết quả

khoa học và công nghệ

1

 

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2489 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Silymarin”.

1. Nguyên liệu thực phẩm Nano Silymarin OIC

(Bản tự công bố số 02-03/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0024)

2

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2490 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Rutin”.

2. Nguyên liệu thực phẩm Nano Rutin OIC

(Bản tự công bố số 06-03/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26.230324-0023)

3

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2491 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Melatonin”.

3. Nguyên liệu thực phẩm Nano Melatonin OIC

(Bản tự công bố số 05-03/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26.230324-0021)

4

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2492 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Ginkgo Biloba”.

4. Nguyên liệu thực phẩm Nano Ginkgo Biloba

(Bản tự công bố số 01-03/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0020)

5

Bằng độc quyền sáng chế số 16095 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Curcumin”.

5. Nguyên liệu thực phẩm Nano Curcumin OIC dung dịch

(Bản tự công bố số 04-03/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0018)

6

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2574 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Icariin”.

6. Nguyên liệu thực phẩm Nano Icariin OIC

(Bản tự công bố số 16-01/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0015)

7

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2575 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Resveratrol”.

7. Nguyên liệu thực phẩm Nano Resveratrol

(Bản tự công bố số 08-01/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0028)

8

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2848 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Querxetin”

8. Nguyên liệu thực phẩm Nano Quercetin OIC

(Bản tự công bố số 03-03/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0022)

9

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2898 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Isoflavon”

9. Nguyên liệu thực phẩm Nano Isoflavone OIC

(Bản tự công bố số 09-01/NHATHAI/2023, mã số hồ sơ: 000.02.19.H26-230324-0031)

10

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 3225 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Sesamin”

10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Sesamin

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6638/2020/ĐKSP ngày 20/7/2020 của Cục An Toàn thực phẩm)

11

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 3226 “Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Taxifolin”

11. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Taxifolin

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9303/2020/ĐKSP ngày 25/9/2020 của Cục An toàn thực phẩm)

 

Chi tiết xin liên hệ : Phòng Quản lý Công nghệ-Điện thoại : 024. 3352.4233/024.3355.3186.

(Nguồn : Phòng Quản lý Công nghệ)