Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

lãnh đạo sở

Giám đốc Sở -  Nguyễn Hồng Sơn

Học hàm - học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1972

Chức vụ công tác: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Ngành: Kinh tế

 

Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2000 đến tháng 01/2002: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Từ tháng 02/2002 đến tháng 8/2004: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Từ tháng 8/2004 đến tháng 01/2005: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Từ tháng 01/2005 đến tháng 5/2008: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 5/2008 đến tháng 3/2009: Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 3/2009 đến tháng 7/2016: Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2016: Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố.

- Từ tháng 7/2016 đến tháng 01/2020: Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Từ tháng 5/2019 đến tháng 01/2020: Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

- Từ tháng 01/2020 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 10/2020 đến nay: Thành ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. 

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Quốc Hà

Học hàm - học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1980

Chức vụ công tác: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Ngành: Kinh tế

 

Quá trình công tác:

-  Từ tháng 3/2006 đến tháng 4/2009:  Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Công ty Đầu tư phát triển dầu khí nay là Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 - Từ tháng 5/2009 đến tháng 8/2010: Trưởng Phòng Thu xếp vốn, Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

- Từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2018:  Phó Trưởng ban, Ban Kiểm soát nội bộ, Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Từ tháng 4/2018 đến nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

- Từ tháng 6/2020 đến nay: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Khắc Sự

Học hàm - học vị: Thạc sĩ

Năm sinh: 1981

Chức vụ công tác: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Ngành: Chính sách công

 

Quá trình công tác:

- Từ tháng 5/2006 đến tháng 9/2007: Cán bộ hợp đồng tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 9/2007 đến tháng 5/2013: Chuyên viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 5/2013 đến tháng 11/2015: Phó chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 11/2015 đến tháng 01/2020: Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 01/2020  đến nay: Đảng ủy viên,Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. 

 

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Tố Quyên

Học hàm - học vị: Thạc sĩ

Năm sinh: 1975

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Ngành: Luật

 

Quá trình công tác:

- Từ năm 1998 đến năm 2008: chuyên viên Phòng Bảo trợ Xã hội- Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

- Từ năm 2008-2009: Công tác tại Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội.

- Từ năm 2009 đến năm 2010 : Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội.

- Từ năm 2010 đến năm 2015 : Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội.

- Từ năm 2015 đến năm 2024 : Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội.

- Từ tháng 3/2024  đến nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.