Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Thông báo Về việc xin ý kiến đánh giá về sáng kiến đề nghị xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” năm 2024
Ngày đăng 11/04/2024 | 10:17  | Lượt xem: 54

Thông báo Về việc xin ý kiến đánh giá về sáng kiến đề nghị xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v xin ý kiến đánh giá về sáng kiến đề nghị xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”

năm 2024)

 

Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”; Hướng dẫn số 2086/HD-SKHCN ngày 18/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”;

Năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến Thành phố) đã nhận được 560 hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” thuộc các lĩnh vực: Quản lý nhà nước, Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Sản xuất kinh doanh, Khoa học và công nghệ…. Sau khi thành lập các Hội đồng chuyên môn đánh giá các sáng kiến đề nghị xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”, Hội đồng Sáng kiến Thành phố đã họp xem xét, đánh giá các sáng kiến đề nghị xét tặng “Bằng sáng kiến Thủ đô” năm 2024 và thống nhất lựa chọn 44/560 sáng kiến đủ điều kiện đề nghị UBND Thành phố tặng “Bằng sáng kiến Thủ đô” năm 2024.

Căn cứ Điều 18, Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” quy định về Quy trình xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”, Hội đồng Sáng kiến Thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến đối với các sáng kiến được lựa chọn đề nghị xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” năm 2024. Ý kiến đánh giá tập trung vào các nội dung sau:

  1. Sáng kiến đã được áp dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Sáng kiến (tính đến thời điểm đề xuất) đã được áp dụng trong hoạt động công tác của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

(2) Sáng kiến có khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn Thành phố.

(3) Sáng kiến mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền… trong cơ quan, đơn vị, tổ chức được áp dụng (bao gồm: nâng cao năng suất làm việc, giảm chi phí hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng công việc, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, nâng cao điều kiện an toàn môi trường làm việc, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người…).

(Danh sách các sáng kiến gửi kèm theo)

Ý kiến đánh giá gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/4/2024 để tổng hợp trình UBND Thành phố. Sau thời hạn trên, nếu không có khiếu nại hoặc tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, Hội đồng Sáng kiến Thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định. 

Trân trọng./.

 

- Danh sách các sáng kiến
thống kê truy cập

Đang online: 97
Lượt truy cập trong tuần: 1928
Lượt truy cập trong tháng: 9337
Lượt truy cập trong năm: 36508
Tổng số lượt truy cập: 1118861