Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2024 (lần 2)
Ngày đăng 22/05/2024 | 12:21  | Lượt xem: 617

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2024 (lần 2)

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố; Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố và danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2024; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn tại Văn bản số 5920/VP-KGVX ngày 20/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đăng tải chi tiết danh mục 08 nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố tuyển chọn thực hiện (lần 2) trong kế hoạch năm 2024 để các tổ chức và cá nhân có năng lực, có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, văn bản pháp quy và các thông tin khác có liên quan đề nghị liên hệ trực tiếp:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Khu liên cơ quan Thành phố, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

Điện thoại: (024) 33553184 - Phòng Quản lý khoa học.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 20/6/2024, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 13/6/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND Thành phố;

- Thông báo số 1108/TB-SKHCN ngày 21/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

- Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.