Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024
Ngày đăng 10/06/2024 | 14:09  | Lượt xem: 106

Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024

Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2024 và kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2024

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !

- Thông báo 1965/TB-HĐTD

- Danh sách phiếu hợp lệ

- Danh sách phiếu không hợp lệ