Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Thông báo Kế hoạch Xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố
Ngày đăng 03/06/2024 | 12:34  | Lượt xem: 40

Thông báo Kế hoạch Xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố

Thông báo Kế hoạch Xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !