Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Thông báo Kế hoạch Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 03/06/2024 | 12:28  | Lượt xem: 26

Thông báo Kế hoạch Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024

Thông báo Kế hoạch Rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính
nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !