Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

quản lý khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố: Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội đến năm 2030
Ngày đăng 02/04/2024 | 14:12  | Lượt xem: 42

Ngày 25/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của đề tài “Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội đến năm 2030”, mã số CT02/07-2022-2, do PGS.TS. Đỗ Anh Đức – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm Chủ nhiệm.

Đỗ Minh

 

Ngày 25/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của đề tài “Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội đến năm 2030”, mã số CT02/07-2022-2, do PGS.TS. Đỗ Anh Đức – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố do PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh – Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ nhiệm Chương trình CT 02 làm Chủ tịch; TS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, đã đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo quốc gia, trung tâm phát triển công nghệ cao với tiềm lực KH&CN và năng lực nghiên cứu, phát minh, sáng chế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và có uy tín trong khu vực. Tuy nhiên thực tế cho thấy kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô.

Nhằm đạt được những mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, Hà Nội sẽ cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là các giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý đi kèm với những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời với đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội đến năm 2030” được thực hiện nhằm mục tiêu tổng quát là: đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, chủ lực và những cơ chế, chính sách từ cơ quan nhà nước hữu trách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Đề tài nghiên cứu hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, chủ lực của Hà Nội như công nghiệp (chế biến, chế tạo), nông nghiệp (nông nghiệp công nghệ cao), dịch vụ (xây dựng, bất động sản, tài chính, ngân hàng).

Đề tài phân tích thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm trở lại đây (2017-2022) và đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội định hướng đến năm 2030.

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về đặc điểm, vai trò, nội dung, các hình thức đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và các yếu tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm của một số thành phố điển hình trong và ngoài nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề xuất các bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội về thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp.

Từ lý thuyết và thực tiễn, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp thuộc cả ba lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở đó đề tài đề xuất hệ thống các giải pháp để tháo gỡ những nút thắt đang tồn tại và các giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Thành phố Hà Nội cho đến năm 2030.

 Đề tài cũng đề xuất một bộ tiêu chí nhằm đánh giá đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp áp dụng cho thành phố Hà Nội và phương pháp tiến hành đánh giá đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội theo bộ tiêu chí được đề xuất.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra một báo cáo đánh giá tổng quát về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội. Đề tài luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn về đổi mới sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. các giải pháp Những đánh giá, đề xuất, kiến nghị của đề tài góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu quan trọng, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để các cơ quan quản lý của thành phố tham mưu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội đến năm 2030. Thúc đẩy ứng dụng thành tựu về khoa học công nghệ, thành tựu về quản lý, điều hành... trong doanh nghiệp. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố sau khi xem xét, đánh giá đã thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.