Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tin tổng hợp

Thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
Ngày đăng 13/11/2019 | 10:23  | Lượt xem: 74

Ngày 01/10/2019, Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đã họp để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học mã số 01X-11/05-2017-3

Bạch Yên

 

Ngày 01/10/2019, Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đã họp để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học mã số 01X-11/05-2017-3, “Thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” do ThS Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội làm Chủ nhiệm đề tài.

Trong những năm qua, Hà Nội đã tập trung phát triển kinh tế, văn hóa và duy trì mức tăng trưởng khá. Việc huy động vốn đầu tư trên địa bàn được đẩy mạnh. Đầu tư đã trở thành vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Thủ đô. Để thu hút đầu tư và quản lý các dự án đầu tư, nhất là các dự án có sử dụng đất, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật về đầu tư, về quản lý và sử dụng đất với chủ trương phân cấp, tạo sự chủ động cho chính quyền cơ sở nhằm xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, cơ chế quản lý thống nhất.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất ở Việt Nam cũng có tính chất rất đặc thù. Việc thực hiện các dự án đầu tư mang lại những lợi ích to lớn cho sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án cũng phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất. Điều này không chỉ ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án mà nhiều trường hợp còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất tại Hà Nội đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu tháo gỡ.

Trong thời gian qua, Thanh tra Thành phố đã tiến hành thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm, thiếu sót của chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quam, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đầu tư dự án có sử dụng đất, từ đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất. Tuy nhiên, thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội còn nhiều bất cập.

Trước thực trạng đó, một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay là phải tăng cường quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiểu quản quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí; trong đó tăng cường và phát huy hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra trong lĩnh vực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ những lý do trên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, về hoạt động quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, đề tài: “Thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” hướng đến mục tiêu chung: Đánh giá đúng thực trạng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra, phát hiện các rào cản trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thanh tra, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các dự án đầu tư có sử dụng đất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đề tài tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất và công tác thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội gắn với trách nhiệm của cả ba cấp: cấp Thành phố; cấp quận, huyện và cấp xã, phường. Đề tài cũng nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thanh tra, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố đánh giá đề tài đã có đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanhtra của toàn ngành Thanh tra Thành phố Hà Nội khi tiến hành thanhtra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới. Đồng thời, kết quả nghiên cứu còn nhằm góp phần bảo đảm, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, đảm bảo việc quản lý và sử dụng đất, đúng pháp luật.

Kết quả nghiên cứu của đề tài còn là cơ sở khoa học để các ban, ngành của Thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất nói riêng.

Đề tài cũng cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức của Thành phố Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ công chức trong các cơ quam hành chính của nhà nước, các cơ quan thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ liên quan  trực tiếp đến việc phê duyệt, tổ chức quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Kết quả đề tài sẽ được áp dụng trực tiếp vào hoạt động thanh tra của Thanh tra Thành phố, thanh tra các Sở và thanh tra các quận, huyện, thị xã.

Sau khi xem xét góp ý và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc và đồng ý nghiệm thu cấp Thành phố.

 
thống kê truy cập

Đang online: 9
Lượt truy cập trong tuần: 1777
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 38536
Tổng số lượt truy cập: 1120889