Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông tin và thống kê khoa học công nghệ

Thông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT
Ngày đăng 11/11/2019 | 08:13  | Lượt xem: 10

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau tiến sỹ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2019 trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau tiến sỹ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2019 trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/).

1. Nội dung và mức hỗ trợ:

 • Chi phí đi lại trực tiếp tới đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ và ngược lại (hỗ trợ một lần đối với người không sống tại tỉnh, thành phố có đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ);
 • Sinh hoạt phí theo mức công lao động đối với thành viên thực hiện nhiệm vụ KHCN quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 (https://nafosted.gov.vn/van-ban-co-quan-khac/) trong thời gian không quá 12 tháng.

2. Điều kiện xem xét hỗ trợ:

 • Có bằng Tiến sĩ và là tác giả chính (là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) của ít nhất một (01) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Tra cứu danh mục tạp chí tại Quyết định số 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/03/2016https://nafosted.gov.vn/van-ban-quy-ban-hanh/). Quỹ ưu tiên xem xét đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
 • Được một nhà khoa học của Việt Nam nhận bảo trợ thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ. Người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn:

i) Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

ii) Không là người hướng dẫn nhà khoa học đề nghị hỗ trợ tại bậc đào tạo Tiến sĩ;

 • Có tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam nhận làm đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ. Đơn vị chủ trì phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất để triển khai nghiên cứu, đồng ý tiếp nhận người đến thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ và đồng ý hỗ trợ, tạo điều kiện, cho phép sử dụng trang thiết bị của đơn vị để triển khai nghiên cứu. Quỹ ưu tiên xem xét đối với trường hợp đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ khác với đơn vị đào tạo Tiến sĩ của nhà khoa học đề nghị hỗ trợ.

3. Yêu cầu về kết quả thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ:

 • Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng ký;
 • Các kết quả nghiên cứu có ghi nhận sự hỗ trợ của Quỹ.

Lưu ý:

 • Nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ có thể được nhận công lao động khoa học do người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ chi trả từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác;
 • Trường hợp người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ là chủ nhiệm đề tài các cấp sử dụng kinh phí đề tài chi trả thêm công lao động, nguyên vật liệu và các chi phí khác có liên quan để thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ, bài báo quốc tế / ISI có uy tín là kết quả nghiên cứu sau Tiến sĩ được công nhận đồng thời là kết quả của đề tài.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ gồm:

 • Đơn đề nghị hỗ trợ của người đăng ký thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 04;
 • Lý lịch khoa học của người đăng ký thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 02;
 • Bản sao Bằng Tiến sĩ;
 • Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập (nếu có);
 • Thuyết minh đề cương nghiên cứu sau Tiến sĩ (làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) có xác nhận của người bảo trợ và đơn vị chủ trì nghiên cứu;
 • Đơn đề nghị hỗ trợ của người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 05;
 • Lý lịch khoa học của người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ theo Mẫu NCNLQG 02

5. Thông tin về tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 22/7/2019 đến hết ngày 12/10/2019

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ NAFOSTED - phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để có thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Vũ Văn Minh. Email: minhvv@most.gov.vn; Điện thoại: 024 3936 7750 máy lẻ 202.
thống kê truy cập

Đang online: 10
Lượt truy cập trong tuần: 1739
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 38498
Tổng số lượt truy cập: 1120851