Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông tin và thống kê khoa học công nghệ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới
Ngày đăng 02/04/2024 | 14:09  | Lượt xem: 7

Ngày 20/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của đề tài “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới”, mã số CT06/04-2022-2, do TS. Nguyễn Thị Giáng Hương – Trường Đại học Lao động - Xã hội làm Chủ nhiệm.

Đỗ Minh

 

Ngày 20/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của đề tài “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới”, mã số CT06/04-2022-2, do TS. Nguyễn Thị Giáng Hương – Trường Đại học Lao động - Xã hội làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố do TS. Lê Văn Hoạt – Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình CT 02 làm Chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hà Nội có lợi thế rất lớn về nguồn lực, thông tin và kết nối giao thông, đồng thời là địa phương có số lượng lao động lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp, nguồn nhân lực trình độ cao. Do vậy tình hình về quan hệ lao động (QHLĐ) của Hà Nội cũng có nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết. Trong bối cảnh QHLĐ và các quy định pháp luật có liên quan giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên lao động (HGVLĐ) có thay đổi, dẫn đến sự cần thiết phải có đội ngũ HGVLĐ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng chuyên môn và đặc biệt là quy trình, chiến lược và kỹ năng hòa giải để giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình bối cảnh mới khi Việt Nam tham gia sâu hơn vào hội nhập quốc tế.

Xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan về hoạt động HGVLĐ thành phố Hà Nội, việc đánh giá thực trạng năng lực của đội ngũ HGVLĐ như thế nào và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực cho đội ngũ HGVLĐ trong giải quyết các tranh chấp lao động là chìa khóa làm giảm thiểu tranh chấp tại nơi làm việc và những hậu quả của nó. Có thể nói, HGVLĐ là chủ thể có tính độc lập tương đối cao trong việc giải quyết các tranh chấp lao động. Điều này góp phần giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong QHLĐ và quan hệ khác liên quan trực tiếp đến QHLĐ một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và các quy định của pháp luật; từ đó bảo vệ một cách tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ, giúp cho QHLĐ được hài hòa, ổn định và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Từ những lý do trên, đề tài: “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ HGVLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới” xác định mục tiêu của đề tài là: đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn Hà Nội góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

Để đạt được mục tiêu đề ra, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HGVLĐ; thực trạng năng lực và hiệu quả của đội ngũ HGVLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội; bối cảnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ HGVLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Đề tài tổng hợp xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học tiến hành đánh giá thực trạng năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn Hà Nội.

Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên lao động trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới. Nhóm đề tài cũng đã tập hợp đề xuất được các khuyến nghị với Trung ương và thành phố Hà Nội nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ HGVLĐ và xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

Kế quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học tin cậy cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội trong việc xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, đặc biệt là hệ thống các chính sách nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ hỏa giải viên trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức về vị thế, vai trò của cán bộ hòa giải lao động trong việc góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới.

Đề tài góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ HGVLĐ của Hà Nội. Hoàn thiện được các thiết chế liên quan, các chính sách, phương thức quản lý nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Hòa giải viên lao động và hộ trợ phát triển QHLĐ hải hòa, ổn định, tiến bộ trong tinh hình mới.

Đề tài cũng dự báo các vấn đề của QHLĐ trong tình hình mới, hỗ trợ giảm thiếu tranh chấp lao động, nâng cao hiệu quả hoà giải tranh chấp lao động, góp phần ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố sau khi xem xét, đánh giá đã thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.

 
thống kê truy cập

Đang online: 9
Lượt truy cập trong tuần: 1308
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 38067
Tổng số lượt truy cập: 1120420