Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông tin và thống kê khoa học công nghệ

Kiểm tra thực nghiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu công nghệ gia công nhựa polyetylen khối lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) làm bán thành phẩm định hướng sử dụng cho các sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội”
Ngày đăng 05/06/2024 | 11:37  | Lượt xem: 68

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức đoàn đánh giá, kiểm tra thực nghiệm quá trình gia công nhựa polyetylen tại Viện Nghiên cứu và phát triển Vật liệu mới. Sản phẩm thuộc đề tài “Nghiên cứu công nghệ gia công nhựa polyetylen khối lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) làm bán thành phẩm định hướng sử dụng cho các sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội”, mã số CT03/02-2022-3, do TS Hóa học Hoàng Tuấn Hưng làm Chủ nhiệm.

Hữu Quyền

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức đoàn đánh giá, kiểm tra thực nghiệm quá trình gia công nhựa polyetylen tại Viện Nghiên cứu và phát triển Vật liệu mới. Sản phẩm thuộc đề tài “Nghiên cứu công nghệ gia công nhựa polyetylen khối lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) làm bán thành phẩm định hướng sử dụng cho các sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội”, mã số CT03/02-2022-3, do TS Hóa học Hoàng Tuấn Hưng làm Chủ nhiệm.

 Đề tài được thực hiện với mục tiêu lựa chọn được nguyên liệu đầu vào phù hợp cho công nghệ gia công nhựa polyetylen khối lượng phân tử siêu cao làm bán thành phẩm định hướng sử dụng cho các sản phẩm công nghệ cao; xây dựng được quy trình công nghệ gia công và chế tạo được bán thành phẩm đạt yêu cầu chất lượng cần thiết cho mục đích sử dụng cuối cùng.

Trong quá trình nghiên cứu, triển khai, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu tổng quan; nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phụ gia tới tính năng và chế độ giai công UHMWPE; nghiên cứu quy trình biến tính bề mặt nano cacbon làm vật liệu gia cường; nghiên cứu chế tạo vật liệu composite nền UHMWPE gia cường bằng nano cacbon; nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo vật liệu composite nền UHMWPE công suất 5 kg/ giờ trên thiết bị đùn 2 trục vít; nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo bán thành phẩm từ hạt nhựa composite nền UHMWPE.

Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến của đại diện các đơn vị triển khai thử nghiệm, đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực và sự cố gắng của nhóm thực hiện đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tế, sản phẩm đạt chất lượng tốt. Đoàn kiểm tra cũng góp ý, gợi mở nhóm thực hiện đề tài một số vấn đề giúp sản phẩm hoàn thiện hơn khi ứng dụng vào thực tế.