Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

kế hoạch tài chính

Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Ngày đăng 05/03/2024 | 02:55  | Lượt xem: 189
Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố

Ngày đăng 09/11/2019 | 06:28  | Lượt xem: 10
Ngày 15/02/2017, tại trụ sở HĐND Thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2018

Ngày đăng 09/11/2019 | 06:28  | Lượt xem: 16
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng Ngân sách Nhà nước

Ngày đăng 09/11/2019 | 06:27  | Lượt xem: 11
Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước gồm 5 Chương, 25 Điều quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh...
thống kê truy cập

Đang online: 15
Lượt truy cập trong tuần: 470
Lượt truy cập trong tháng: 5780
Lượt truy cập trong năm: 24196
Tổng số lượt truy cập: 1106549