Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tiêu chuẩn đo lường và chất lượng

Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01)
Ngày đăng 18/01/2024 | 14:27  | Lượt xem: 30

Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01)

Hoạt động đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, có vai trò quan trong đối mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước;…

Ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL về thống nhất chế độ đo lường. Sắc số lệnh 08/SL gồm 4 tiết, 11 điều, trong đó quy định thống nhất đo lường hợp pháp của Việt Nam theo hệ mét, việc quản lý sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, chế tài xử lý các vi phạm về đo lường. Đây là văn bản Luật pháp đầu tiên về đo lường của Việt Nam, bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường trong giai đoạn lịch sử đó.

Để ghi nhớ dấu mốc lịch sử về đo lường cũng như ghi nhận những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 08/SL là ngày Đo lường Việt Nam.

Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 hàng năm đã thực sự trở thành ngày truyền thống, đoàn kết, gắn bó thân thiết của tất cả những người làm công tác đo lường trong cả nước và là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, động viên, khuyển khích các cán bộ làm công tác đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường của Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Minh Hằng (tổng hợp)