Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông tin và thống kê khoa học công nghệ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố: “Đăng ký, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Mai“ của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội“
Ngày đăng 05/04/2024 | 14:29  | Lượt xem: 22

Ngày 26/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với nhiệm vụ “Đăng ký, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Mai“ của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”, mã số SHTT/03-2022-3. Nhiệm vụ do ThS. Ngô Nhật Lệ – Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện.

Đỗ Minh

 

Ngày 26/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với nhiệm vụ “Đăng ký, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Mai“ của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”, mã số SHTT/03-2022-3. Nhiệm vụ do ThS. Ngô Nhật Lệ – Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố do ThS. Lưu Đức Thanh – Nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm định chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch.

Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội - một làng quê được hình thành lâu đời ở ven dòng sông Đáy từ ngàn xưa. Mảnh đất này là nơi hội tụ nhiều bản sắc văn hoá, có giá trị lớn về mặt lịch sử từ cấu trúc tổ chức, văn hoá và cả kinh tế. Tên địa danh “Làng Mai” là tên địa danh cổ, dùng để chỉ toàn bộ diện tích xã Thanh Mai hiện nay. Nghề sản xuất rượu thủ công tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Với những bí quyết trực tiếp làm men rồi tự chưng cất, sản phẩm rượu mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” có nét độc đáo, hương vị đặc trưng mà các loại rượu nơi khác không có được.

Rượu Làng Mai là sản phẩm rượu truyền thống được sản xuất trên địa bàn xã Thanh Mai. Nghề nấu rượu là nghề được tồn tại song song với nghề nông, tận dụng thời gian nông nhàn để đa dạng hóa hoạt động kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân nơi đây. Trên địa bàn xã Thanh Mai hiện nay có khoảng 150 hộ sản xuất. Đa phần các hộ vẫn sử dụng nồi đồng, củi lửa trong quá trình sản xuất. Nguyên liệu chính sản xuất sản phẩm rượu truyền thống là gạo (gạo nếp, gạo tẻ không phân biệt nguồn gốc xuất xứ, có kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và men, do các hộ gia đình trong xã Thanh Mai tự sản xuất và lưu giữ chủng men). Nước để sản xuất rượu ở Làng Mai là nước mưa, nước giếng, không sử dụng nước máy.

Nhiệm vụ “Đăng ký, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Mai“ của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” thực hiện nhằm mục tiêu chung: đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội nhằm duy trì danh tiếng, uy tín, nâng cao giá trị của sản phẩm làng nghề truyền thồng, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển làng nghề.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ trì đã nghiêm túc thực hiện các nội dung và hoạt động, đáp ứng tiến độ và yêu cầu đối với số lượng, chất lượng các sản phẩm đã được phê duyệt.

Kết thúc thời gian thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm rượu Làng Mai trên địa bàn xã Thanh Mai, lựa chọn tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” là Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” theo các quy định hiện hành.

 

 

Xây dựng mẫu biểu tượng nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” và được sự thống nhất, đồng thuận của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bản đồ vùng địa lý sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” được biên tập, xây dựng và được các cơ quan quản lý xác nhận. Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” được Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai thẩm định và ban hành.

Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” đáp ứng các quy định hiện hành, được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ ngày 21/03/2023, số đơn 4-2023-09916, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 64381/QĐ-SHTT ngày 29/08/2023. Nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 17738/QĐ-SHTT ngày 23/02/2024 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 480465.

Các văn bản quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” bao gồm: quy định kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” và quy định về sử dụng bao bì, tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” được đơn vị xây dựng hoàn thiện và được Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai thẩm định và ban hành.

Hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” đã được xây dựng và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của các thành viên Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai. Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm rượu mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” đã được Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai công bố, đồng thời đơn vị đã tư vấn và đăng ký sử dụng mã số mã vạch, tạo mã QR Code cho Hợp tác xã nông nghiệp xã Thanh Mai ứng dụng trên bao bì, tem nhãn sản phẩm rượu do Hợp tác xã sản xuất.

 Nhãn hiệu tập thể là căn cứ pháp lý quan trọng và lâu dài, góp phần làm tăng giá trị và phát triển thương hiệu cho sản phẩm rượu của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, giữ gìn và phát triển sản phẩm có thể mạnh của địa phương. Kết quả của nhiệm vụ đã góp phần giúp cộng đồng hiểu biết cơ bản các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ khi sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai".

Việc xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” đã có nhiều tác động tích cực đối với sản phẩm rượu được sản xuất trên địa bàn xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Bên cạnh việc giúp nâng cao giá trị sản phẩm, việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” còn tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ sản phẩm rượu của địa phương trên thị trường. Từ đó, góp phần làm tăng giá trị nhãn hiệu tập thể trên thương trường, giúp người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm rượu của địa phương, góp phần thúc đẩy và định hướng quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn xã Thanh Mai theo hướng chuyên nghiệp, ổn định, an toàn hơn.

Vì vậy, nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” đóng vai trò như “giấy thông hành” giúp sản phẩm rượu của địa phương dễ dàng xâm nhập vào các thị trường trong nước cũng như vươn ra thị trường quốc tế, góp phần gia tăng giá trị kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu mang nhãn hiệu tập thể.

Việc triển khai nhiệm vụ: “Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” của xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội là đáp ứng mong mỏi của những người sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Việc bảo hộ và khai thác nhãn hiệu tập thể “Rượu Làng Mai” cho sản phẩm rượu góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng và uy tín của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân vùng sản xuất sản phẩm, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.

 

 
thống kê truy cập

Đang online: 408
Lượt truy cập trong tuần: 1886
Lượt truy cập trong tháng: 9295
Lượt truy cập trong năm: 36466
Tổng số lượt truy cập: 1118819