Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với doanh nghiệp KH&CN
Ngày đăng 14/10/2019 | 10:04  | Lượt xem: 47

Thực hiện Công văn số 544/PTTTDN-DN ngày 07/10/2019 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trân trọng thông báo tới các doanh nghiệp KH&CN:

Để triển khai quy định tại điều 13 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính  đã ban hành Công văn số 97/QLCS-TSTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trân trọng thông báo./.

Đính kèm: Công văn số 544/PTTTDN-DN và số 97/QLCS-TSTT.

(Nguồn: Phòng Quản lý Công nghệ)
thống kê truy cập

Đang online: 140
Lượt truy cập trong tuần: 2740
Lượt truy cập trong tháng: 7304
Lượt truy cập trong năm: 34475
Tổng số lượt truy cập: 1116828