Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

kế hoạch tài chính

Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng Ngân sách Nhà nước
Ngày đăng 09/11/2019 | 18:27  | Lượt xem: 16

Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước gồm 5 Chương, 25 Điều quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; tổ chức xây dựng đề xuất đặt hàng; tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN; các điều khoản thi hành.

Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước gồm 5 Chương, 25 Điều quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; tổ chức xây dựng đề xuất đặt hàng; tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN; các điều khoản thi hành. 

Theo đó, Thông tư này quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước dưới các hình thức đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN, chương trình KH&CN. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời gian qua, Bộ KH&CN luôn tích cực rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách, ban hành kịp thời các văn bản để có thể giải quyết được tình trạng vướng mắc, khó khăn, bất cập khi triển khai các cơ chế chính sách về thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
 


Toàn cảnh Hội thảo sáng 17/3 do Thứ trưởng Trần Việt Thanh chủ trì


Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho rằng, việc tổ chức hội thảo này là dịp để Bộ KH&CN lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức KH&CN, các đơn vị quản lý về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện để ban hành thông tư mới phù hợp với tình hình hiện nay. “Tinh thần là thủ tục đơn giản, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức KH&CN,… có điều kiện thuận lợi nhất tham gia vào các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội”, Thứ trưởng nói. 

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng Luật KH&CN năm 2013 cũng như một số văn bản có liên quan khác, trong đó có Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN đã giúp các bộ, ngành, tổ chức KH&CN,… rất nhiều trong việc quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ. Một số vấn đề được các đại biểu đưa ra trao đổi, đề xuất giải pháp khắc phục như cách thức đặt hàng, phiếu đề xuất đặt hàng, huy động được các chuyên gia giỏi tham gia vào các hội đồng, bổ sung các chuyên gia giỏi thuộc các lĩnh vực vào cơ sở dữ liệu chuyên gia, tiêu chí nhận sản phẩm sau khi kết thúc nhiệm vụ,… 

Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
thống kê truy cập

Đang online: 112
Lượt truy cập trong tuần: 1935
Lượt truy cập trong tháng: 9344
Lượt truy cập trong năm: 36515
Tổng số lượt truy cập: 1118868