Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 15/03/2019 | 16:37  | Lượt xem: 73

Thực hiện văn bản số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020

Thực hiện văn bản số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020 - năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 và Chiến lược phát triển KH&CN Thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6252/QĐ- UBND ngày 28/12/2012; Để đảm bảo kế hoạch KH&CN năm 2020 dược xây dựng kịp tiến độ, đạt hiệu quả, theo đúng các quy định cùa Luật Khoa học và công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định. Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dần các sở. ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, các trường, viện, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của Thành phố năm 2020

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !
thống kê truy cập

Đang online: 24
Lượt truy cập trong tuần: 505
Lượt truy cập trong tháng: 5815
Lượt truy cập trong năm: 24231
Tổng số lượt truy cập: 1106584