Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

hướng dẫn

Các văn bản Cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 15/04/2024 | 13:55  | Lượt xem: 44

Các văn bản Cải cách hành chính năm 2024

Các văn bản Cải cách hành chính năm 2024

 

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

- Quyết định Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ

-Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Kế hoạch Cải cách hành chính trọng tâm năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

- Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

- Quyết định Phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về "Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 của UBND thành phố Hà Nội

 
thống kê truy cập

Đang online: 99
Lượt truy cập trong tuần: 1899
Lượt truy cập trong tháng: 9308
Lượt truy cập trong năm: 36479
Tổng số lượt truy cập: 1118832