Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

công khai minh bạch

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng 28/08/2019 | 11:30  | Lượt xem: 1
Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !   Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !   ...

Thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng 28/08/2019 | 11:30  | Lượt xem: 1
Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !

Thông báo Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ngày đăng 28/08/2019 | 11:29  | Lượt xem: 1
Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !

Công khai kết quả xử lý văn bản trái pháp luật

Ngày đăng 28/08/2019 | 11:28  | Lượt xem: 0
 Cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ lỗi và nội dung trái pháp luật của văn...

Công khai các đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ngày đăng 28/08/2019 | 11:26  | Lượt xem: 0
   Theo Báo cáo của Bộ TN&MT về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của 230 cơ sở, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và 7 làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao thuộc...