tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 99
  • Tổng lượng truy cập: 43.969.808

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 20: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

2 Thủ tục 21 :Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

3 Thủ tục 9 : Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

  - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

4 Thủ tục 10 : Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 

5 Thủ tục 13 : Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Phòng Quản lý Công nghệ).

 

6 Thủ tục 8 :Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

7 Thủ tục 2 : Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

8 Thủ tục 12 : Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Phòng Quản lý Công nghệ).

 

9 Thủ tục 15 : Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 

10 Thủ tục 11 : Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Thủ trưởng đơn vị đã đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

 


Hiển thị 1 - 10 của 53 kết quả.
của 6

video khcn