tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 20
  • Tổng lượng truy cập: 5.921.716

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục số 21: Thẩm định, đánh giá công nghệ các Dự án đầu tư

Phòng Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

2 Thủ tục số 26: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Công nghệ.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

3 Thủ tục số 11: Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

4 Thủ tục số 15: Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

5 Thủ tục số 14: Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

6 Thủ tục số 12: Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

7 Thủ tục số 13: Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

8 Thủ tục số 3: Hiệu chuẩn phương tiện đo Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
9 Thủ tục số 6: Xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
10 Thủ tục số 5: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy Phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục TC-ĐL-CL, Sở Khoa học và Công nghệ

Hiển thị 1 - 10 của 31 kết quả.
của 4

video khcn