tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 110
  • Tổng lượng truy cập: 32.635.692

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 3: Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

2 Thủ tục 1: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

3 Thủ tục 4: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.

4 Thủ tục 18: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

5 Thủ tục 9: Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.

- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

- Hội đồng sơ tuyển.

6 Thủ tục 10: Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.

7 Thủ tục số 3: Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

8 Thủ tục 6: Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.

9 Thủ tục 10: Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

10 Thủ tục 14: Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.


Hiển thị 1 - 10 của 52 kết quả.
của 6

video khcn