tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 116
  • Tổng lượng truy cập: 43.350.197

liên hệ website

Liên hệ website:

Ngày đăng: 27/10/2016 | Lượt xem: 0

Địa chỉ Website:http://www.dost.hanoi.gov.vn

Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mai Thanh

- Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Thu Thủy

- Địa chỉ:  Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- E-mail:

Thanh tra

- Chánh thanh tra:  Vũ Văn Thịnh

- Phó Chánh thanh tra: Bùi Thị Hạnh

- Phó Chánh thanh tra: Phạm Kim Dung

- Địa chỉ:  Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- E-mail:

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Phó Chi cục trưởng:  Nguyễn Mạnh Cường

- Phó Chi cục trưởng:  Nguyễn Văn Mạnh

- Phó Chi cục trưởng:Trần Thị Minh Hằng

- Địa chỉ: Số 89 Nguyễn Thái Học,Ba Ðình, Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84-24) 38452928

- Fax: (84-4)

- Email:hanostameq@hn.vnn.vn

Phòng Quản lý Khoa học

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tất Thành

- Phó Trưởng phòng: Lê Trần Phong

- Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Anh

- Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 33827595

Phòng Quản lý Công nghệ

- Trưởng phòng: Lê Thanh Hiếu

- Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Tỉnh

- Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: (84-24)33524233

Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phó trưởng phòng: Lê Văn Quỳ

- Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 33524232

- Email:

Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ

Phó trưởng phòng phụ trách : Nguyễn Thị Hồng Thắm

- Phó trưởng phòng: Kiều Ngọc Vệ

- Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 33553183

- Email:

Phòng An toàn Bức xạ và Hạt nhân

- Trưởng phòng:  Đàm Quang Minh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Quang Vinh

- Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công - phường Xuân La - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại:  (84-24)33553182

- Email:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

-  Giám đốc : Đinh Văn Hưng

-  Phó giám đốc: Cao Đức Luật

-  Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Bình

-  Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Trãi,Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

-  Điện thoại: (84-24)33827594

-  Email:ttkhcn_sokhcn@hanoi.gov.vn

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

-  Phó giám đốc: Bùi Thị Kim Oanh

-  Phó giám đốc: Nguyễn Chí Dũng

-  Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Trãi,Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

-  Điện thoại: (84-24)33822691

-  E- mail:

 

 

video khcn