tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 107
  • Tổng lượng truy cập: 32.635.844

Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội

----- Còn hiệu lưc
2

Thông tư Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

----- Còn hiệu lưc
3

Hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và tỉnh.

----- Còn hiệu lưc
4

Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

04/04/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Quyết định của UBND Thành phố về việc thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

04/04/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Về việc ban hành Quyết định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính NN thuộc TP Hà Nội

08/03/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015

29/01/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH

29/01/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2016

15/01/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

11/01/2016 ----- Còn hiệu lưc

video khcn