Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tin tổng hợp

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày đăng 17/05/2024 | 17:13  | Lượt xem: 26

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và Kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ