Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tin tổng hợp

Hội nghị Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 20/01/2024 | 12:26  | Lượt xem: 77

Ngày 19/01/2024, tại Khu Liên cơ Võ Chí Công, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 19/01/2024, tại Khu Liên cơ Võ Chí Công, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Mục đích của Hội nghị nhằm tổ chức triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 trên địa bàn thành phố Nội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của Thành phố; Đồng thời trao đổi, thảo luận về kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố; Đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị đã cùng điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2023 của ngành khoa học và công nghệ Thủ đô thông qua Phóng sự “Những thành tựu nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023” do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện.

Năm 2023 là năm Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, là năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, năm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” và các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát chương trình công tác năm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng cơ chế chính sách; phát triển tiềm lực; đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái; liên kết, hợp tác và hội nhập; phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân... Hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả khả quan, đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố: Tham mưu HĐND Thành phố ban hành các quy định giải quyết các vướng mắc liên quan đến ngân sách trong quá trình hoạt động; Hà Nội đã phát triển được 154 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng đầu cả nước; Trên 90% đề tài và 100% dự án sản xuất thử nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn; Tổ chức thành công nhiều sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật như: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hà Nội lần thứ nhất; Ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô năm 2023; Triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ... với chất lượng và hiệu quả cao, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bứt phá, quyết định việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 5 năm 2021 - 2025. Để triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 theo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 345/KH-UBND của UBND Thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố năm 2024 cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án khác, Sở Khoa học và Công nghệ xác định 8 phương hướng trọng tâm trong công tác khoa học và công nghệ của Thành phố năm 2024. Đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ; Triển khai thực hiện các nội dung trong Biên bản hợp tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố; Nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến sáng tạo; Phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nêu rõ 10 nội dung cần lưu ý như sau: 1. Về trình tự thủ tục cần tuân thủ các bước quy định cụ thể từ Điều 18 đến Điều 26 của Quyết định 05/2021/QĐ-UBND; 2. Sau khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đơn vị thực hiện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia nghiên cứu chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, rõ thời gian hoàn thành; 3. Trong quá trình triển khai phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Thành phố để có xác nhận đảm bảo địa chỉ ứng dụng rõ ràng của kết quả nghiên cứu; 4. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm nhiệm vụ và đơn vị chủ trì phải báo cáo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ; chỉ tiếp tục triển khai thực hiện nội dung liên quan sau khi được chấp thuận bằng văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ; 5. Điều tra, khảo sát phải bám sát, phục vụ nội dung nghiên cứu. Trước khi tiến hành điều tra phải xây dựng phương án điều tra có đầy đủ luận cứ khoa học. Khi tiến hành điều tra cần có xác nhận để có thể kiểm tra, phúc tra khi cần thiết; 6. Không tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu ngoài danh sách hội thảo đã được phê duyệt trong thuyết minh. Bài tham luận phải phù hợp với chủ đề của hội thảo. Không sử dụng kết quả từ các báo cáo công việc thuộc nhiệm vụ để viết bài tham luận tại hội thảo; 7. Quy định nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ chậm nhất 30 ngày làm việc trước khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ; 8. Trong thời gian chưa hoàn thành xử lý tài sản, giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quản đối với các tài sản nêu trên; 9. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thanh lý chậm nhất 60 ngày kể từ có Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo trong niên độ ngân sách của năm; 10. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được tạm ứng, quyết toán theo nội dung và tiến độ của hợp đồng...

Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của các nhà khoa học đầu ngành như: TS. Lê Văn Hoạt - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Phúc Khanh - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo... Các ý kiến trao đổi, đóng góp tập trung vào đánh giá tình hình thực tế của khoa học và công nghệ Thủ đô, thảo luận, đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, ghi nhận những đóng góp của ngành khoa học công nghệ Thủ đô trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn; Chủ tịch UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho Văn phòng Sở và tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 4 tập thể thuộc Sở.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả của Sở đạt được trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá Hà Nội là một điểm sáng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của cả nước, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của Sở có nhiều khởi sắc, bám sát nhiệm vụ công tác năm, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, có nhiều kết quả, sản phẩm có tính mới và đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, so với yêu cầu và tiềm năng, lợi thế cùa Thành phố, ngành khoa học và công nghệ Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố thực sự trở thành động lực, tạo đột phá trong phát triền kinh tế - xã hội của Thành phố và có tác động lan tỏa dẫn dắt các địa phương trong Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng.

Định hướng nhiệm vụ cho năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Hà Nội cần bám sát chương trình hành động, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Nghị quyết Vùng Đồng bằng Sông Hồng và Vùng Thủ đô, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể mang màu sắc Thủ đô; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các Chương trình phối hợp giữa Bộ và Thành phố, điển hình như tìm kiếm chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng chính sách mang tính đột phá, đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố, tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sau khi Hà Nội nhận bàn giao...; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, bảo đảm kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng và hình thành đầy đủ cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của quốc gia và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2023. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Sở cần phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Bởi để có một công trình khoa học công nghệ phải đi từ thực tiễn lên. Cùng với đó, phải tạo ra diễn đàn kết nối khoa học công nghệ với doanh nghiệp; Đưa các đề tài, công trình nghiên cứu ứng dụng vào thực tế; Phát triển các trung tâm và mạng lưới đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Hoàn thành, đưa vào vận hành Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội; đề xuất phương án đưa Dự án Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đi vào hoạt động; Gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ, nhất là tài nguyên trí tuệ của doanh nghiệp và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc và đúng đắn của các đồng chí lãnh đạo cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tiếp thu ý kiến và cụ thể hóa vào những nhiệm vụ công tác của năm 2024. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quận, huyện và các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và các nhà khoa học tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
thống kê truy cập

Đang online: 115
Lượt truy cập trong tuần: 1947
Lượt truy cập trong tháng: 9356
Lượt truy cập trong năm: 36527
Tổng số lượt truy cập: 1118880