Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tin tổng hợp

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2023; Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Ngày đăng 23/01/2024 | 12:43  | Lượt xem: 78

Ngày 22/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2023; Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2024

Đỗ Minh

 

Ngày 22/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2023; Triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2024

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn Sở.

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2024 nhằm tạo không khí dân chủ để công chức, viên chức và người lao động cơ quan tham gia bàn các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp ý kiến xây dựng kế hoạch và đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức; nâng cao chức năng giám sát của Công đoàn, Thanh tra nhân dân trong các hoạt động của cơ quan theo quy định. Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế nguyên nhân để đưa ra các giải pháp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Trong năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các trường, viện, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn và đặc biệt là sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN đã cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác được phân công.

 

Sau khi xem phim phóng sự “Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2023”, nhìn lại chặng đường một năm không ngừng nỗ lực, phấn đấu của tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN thành phố Hà Nội, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc Sở, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành uỷ,  HĐND, UBND Thành phố, Bộ KH&CN, sự phối hợp của các cấp, các ngành và  nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, hoạt động KH&CN trên địa bàn đã được triển khai quyết liệt và đạt được kết quả tốt. Nhìn chung các nhiệm vụ theo Chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất do  UBND Thành phố giao đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao. Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ KH&CN và Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và  công nghệ cấp Thành phố. Cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN ngày càng được hoàn thiện hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương có địa chỉ ứng dụng rõ ràng, tỷ lệ ứng dụng được nâng dần qua các năm. 90% các đề tài, 100% các dự án sản xuất thử nghiệm sau khi nghiệm thu đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn với các mức độ và quy mô khác nhau đem lại hiệu quả tốt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Hoạt động thẩm định công nghệ đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. Qua đó giúp Thành phố và chủ đầu tư lựa chọn được những công nghệ đảm bảo  tiêu chuẩn môi trường, lựa chọn được công nghệ phù hợp, thiết bị tiên tiến, tiết  kiệm chi phí, an toàn trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu về môi trường. 

Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tiếp tục được chú trọng triển khai và đem lại những kết quả tốt. Công tác thanh tra luôn  đảm bảo đúng quy trình thanh tra, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh trạnh của các doanh nghiệp. 

Với vai trò cơ quan thường trực Chương trình 07-CTr/TU, Sở Khoa học và  Công nghệ chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai  nhiệm vụ được giao. Đa số các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai đã được  ban hành hoặc đã được đơn vị chủ trì hoàn thiện, trình UBND Thành phố đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong năm 2023, Sở KH&CN đã tham mưu cho Thành phố thực hiện sơ kết, tổng kết và tổ chức 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình 07-CTr/TU.

Thành phố tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường KH&CN, cùng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc triển khai các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có giá  trị thực tiễn và khả năng thương mại hóa cao, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển  ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới làm cơ sở thành lập các  doanh nghiệp KH&CN. Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp KH&CN.

Trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND  ngày 11/8/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình  số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

2. Tham mưu xây dựng và triển khai, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các triển lãm, hội nghị, hội thảo, cuộc thi, hoạt động kết nối cung cầu công  nghệ, thiết bị chuyên ngành nhằm phát triển thị trường KH&CN gắn với chuyển đổi số, khởi  nghiệp đổi mới sáng tạo. Đưa vào vận hành Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội.

4. Nâng cao chất lượng tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN phục vụ trực tiếp  các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, có tầm  quan trọng và giải quyết các vấn đề cấp bách như: ùn tắc giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý môi trường... Nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, công nghệ sinh học, công  nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ thông tin, …

5. Chú trọng hoạt động chuyển giao, thẩm định, đánh giá trình độ công  nghệ; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu và đổi mới  công nghệ. Phát triển các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN…

6. Tích cực nhân rộng các mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào  sản xuất và đời sống, tuyển chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất,  chất lượng cao, phù hợp với biến đổi khí hậu.

7. Xây dựng, phát triển và quản lý các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng  nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, làng nghề truyền  thống trên địa bàn. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ,  kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ đối với các sản phẩm  gắn với chương trình OCOP.

8. Xây dựng, phát triển và quản lý các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng  nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, làng nghề truyền  thống trên địa bàn. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ,  kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ đối với các sản phẩm  gắn với chương trình OCOP.

9. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch, sẵn  sàng triển khai kịp thời thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và  Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo  389 Thành phố,...

10. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực KH&CN. Đặc biệt là kết nối đội ngũ trí thức, đẩy mạnh xúc tiến công nghệ trong và ngoài nước. Kết nối chặt chẽ 3 nhà khoa học – nhà quản lý – doanh nghiệp.

 

Để ghi nhận những kết quả và đóng góp của công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 đơn vị gồm: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ, Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 10 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 22 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 131 cá nhân.

 

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Sở cũng khen thưởng 6 tổ Công đoàn trực thuộc đã đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

 

Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2021-2025). Với phương châm hành động của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), cùng các ngày lễ kỷ niệm của Thủ đô và đất nước, Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua năm 2024 phấn đấu thi đua đạt các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

- Đảng bộ được công nhận: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công đoàn được công nhận đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chi đoàn Thanh niên cơ quan được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tập thể Sở Khoa học và Công nghệ: Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố.

Mỗi phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phấn đấu vượt mức về số lượng, chất lượng và tiến độ các nội dung, chỉ tiêu thi đua; Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tiến hành đăng ký thi đua tại phòng, đơn vị mình theo chức trách và nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc - Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên góp trí tuệ, công sức hoàn thành thắng lợi kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan quyết tâm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã phát biểu khẳng định: Năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã cùng nhau đoàn kết, cố gắng, chủ động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả, thành tích khá toàn diện, với nhiều dấu ấn như: Đề xuất cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Tham mưu ban hành Nghị quyết HĐND Thành phố về định mức chi nhiệm vụ KH&CN; Tham mưu Sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07 của Thành ủy; Tổ chức thành công nhiều sự kiện (Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô, Triển lãm kết quả Sở hữu trí tuệ, Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân...); Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng tạo; Tham mưu ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN Thủ đô... Trong năm 2023, quan hệ phối hợp với các đơn vị, với Bộ KH&CN tiếp tục được tăng cường, gắn kết ngày càng chặt chẽ...

Có được những kết quả trên là nhờ có ý thức trách nhiệm cao, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo sát sao, động viên kịp thời của lãnh đạo Thành phố, Bộ KH&CN, sự hợp tác, giúp đỡ của các sở, ngành, đơn vị...

Năm 2024 là năm bứt phá, quyết định việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 5 năm 2021-2025. Để triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 theo Chương trình 07-CTr/TU của TU, Kế hoạch số 345/KH-UBND của UBND Thành phố, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án khác, ngành KH&CN nói chung và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa. Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng  chí  Nguyễn  Hồng  Sơn đề nghị các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan:

Thứ nhất, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ... để tham mưu triển khai ngay các nhiệm vụ trong năm đã đề ra. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tổ chức triển khai công việc ngay từ đầu năm, khắc phục triệt để tình trạng công việc dồn vào những tháng cuối năm. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ thời gian, đồng thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai, Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU, Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 1861/KH-KHCN của Sở về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc. Đảng viên, cán bộ chủ chốt, trước hết là lãnh đạo Sở, cấp ủy các cấp cần quyết tâm, tự giác, gương mẫu thực hiện và lãnh đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc ở mỗi phòng, đơn vị...

Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan (trước hết là thay đổi cơ bản về nhận thức). Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm… Rà soát lại tất cả các công việc từng khâu, hoàn thiện lại các quy trình nội bộ theo tinh thần mới, tiến tới thực hiện dịch vụ công toàn trình. Tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ mới...

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ tổ chức các hoạt động như: Tổ chức chuỗi các hoạt động (Tuần lễ KHCN) chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam, hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới (26/4/2024); Phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Sở hữu trí tuệ; Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 6; Tham mưu UBND Thành phố phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Thứ năm, cùng với tổ chức các phong trào thi đua, động viên công đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục quan tâm triển khai, đa dạng hóa các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan (như các hoạt động giao lưu, về nguồn, nghỉ mát…)

Với những kết quả đạt được trong năm 2023 và những năm vừa qua, đồng chí Giám đốc Sở tin tưởng rằng tập thể cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.
thống kê truy cập

Đang online: 493
Lượt truy cập trong tuần: 1868
Lượt truy cập trong tháng: 9277
Lượt truy cập trong năm: 36448
Tổng số lượt truy cập: 1118801