tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 101
  • Tổng lượng truy cập: 41.720.409

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
41 Thủ tục 6 : Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

42 Thủ tục 8 : Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ các loại hàng hóa thuộc thẩm quyền kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

 

43 Thủ tục 10 : Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

44 Thủ tục 7 :Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

45 Thủ tục 7: Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

46 Thủ tục 1: Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 

47 Thủ tục 3: Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 

48 Thủ tục 2: Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 

49 Thủ tục 2: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

50 Thủ tục 3: Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.


Hiển thị 41 - 50 của 53 kết quả.
của 6

video khcn