tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 117
  • Tổng lượng truy cập: 43.349.697

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
21 Thủ tục 1 :Thủ tục đăng ký tham gia Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

          Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

22 Thủ tục 7 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

23 Thủ tục 2 : 2. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

24 Thủ tục 12 : Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

25 Thủ tục 13 : Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

26 Thủ tục 16 : Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Cơ quan đầu mối do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

27 Thủ tục 1 : Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

+Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

28 Thủ tục 14 : Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Sở Khoa học và Công nghệ.

29 Thủ tục 18 : Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Cơ quan kiểm tra

 

30 Thủ tục 15 : Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Cơ quan đầu mối do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

 


Hiển thị 21 - 30 của 53 kết quả.
của 6

video khcn