tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 118
  • Tổng lượng truy cập: 41.720.296

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Thủ tục 11 : Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Thủ trưởng đơn vị đã đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

 

12 Thủ tục 3 :Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

13 Thủ tục 19 : Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 

14 Thủ tục 4 : Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

15 Thủ tục 17 : Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 

16 Thủ tục 14 : Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 

17 Thủ tục 6 : Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

18 Thủ tục 1 :Thủ tục đăng ký tham gia Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

          Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

19 Thủ tục 7 : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

20 Thủ tục 2 : 2. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 


Hiển thị 11 - 20 của 53 kết quả.
của 6

video khcn