Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

thông báo

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 thực hiện "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Ngày đăng 26/02/2024 | 14:33  | Lượt xem: 359

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 thực hiện "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại Văn bản số 1465/VP-KTN ngày 02/02/2024 của Văn phòng UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội thông báo đến các tổ chức, cá nhân Công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29/01/2024 của Bộ Công Thương về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2025 thực hiện "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025".

1. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

- Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của đơn vị theo mẫu Biểu KH2025-QG-01tại Phụ lục của Công văn số 652/BCT-KHCN.

- Biểu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, được sắp xếp theo thứ tự đề xuất ưu tiên triển khai, theo mẫu Biểu KH2025-QG-03 tại Phụ lục kèm theo công văn này (Lưu ý: Biểu tổng hợp gồm 02 phần chính, gồm: Phần I – Danh mục nhiệm vụ chuyển tiếp và mức kinh phí dự kiến năm 2025; Phần II- Danh mục đề xuất nhiệm vụ mở mới và mức kinh phí dự kiến);

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu A1-ĐXNV (đối với đề tài), mẫu A2-ĐXNV (đối với dự án sản xuất thử nghiệm) hoặc mẫu a3-ĐXNV (đối với đề án khoa học) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề KH&CN đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu.

- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp

dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm).

2. Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất:

a) Thời gian nhận hồ sơ

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ là ngày 29 tháng 02 năm 2024 theo dấu đến của văn thư Bộ Công thương (trường hợp gửi trực tiếp) hoặc ngày đóng dấu bưu điện nơi gửi trên hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện).

b) Nơi tiếp nhận:

Các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; đồng thời gửi 01 bản điện tử (theo định dạng Microsoft Word) nội dung của hồ sơ đề xuất về địa chỉ thư điện tử: nguyenld@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 04.22202312. Chi tiết tại Công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29/01/2024 của Bộ Công Thương (bản chụp đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia thực hiện./.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !

- Thông báo 363/TB-SKHCN

- Công văn số 652/BCT-KHCN
thống kê truy cập

Đang online: 145
Lượt truy cập trong tuần: 2778
Lượt truy cập trong tháng: 7342
Lượt truy cập trong năm: 34513
Tổng số lượt truy cập: 1116866