Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

Quản lý Công nghệ

Danh sách tổ chức khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp mới Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN năm 2023

Ngày đăng 03/06/2024 | 12:42  | Lượt xem: 68
Danh sách tổ chức khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp mới Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN năm 2023

Thông báo giải thể Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng

Ngày đăng 23/04/2024 | 09:12  | Lượt xem: 50
Thông báo giải thể Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng

Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải

Ngày đăng 21/03/2024 | 02:22  | Lượt xem: 25
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải

Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Livespo Pharma

Ngày đăng 21/03/2024 | 02:21  | Lượt xem: 13
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Livespo Pharma

Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải.

Ngày đăng 21/03/2024 | 02:19  | Lượt xem: 13
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải.