Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

quản lý khoa học

Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố
Ngày đăng 05/03/2024 | 14:55  | Lượt xem: 276

Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Đỗ Minh

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND Thành phố về Kế hoạch Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024; Để đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng quy định, ngày 05/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, để hướng dẫn các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố về cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN).

Hội nghị nhằm mục đích: Phổ biến, hướng dẫn các quy định hiện hành về đặt hàng, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đặt hàng và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố; kiến nghị, đề xuất; Hướng dẫn, tháo gỡ đầy đủ những nội dung cần lưu ý trong quá trình đặt hàng và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có đồng chí  Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,  Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã; đại diện Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội; đại diện một số trường, viện nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố; các đồng chí chủ nhiệm và thư ký nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố; đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN thành phố Hà Nội; và một số cơ quan báo chí, truyền hình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được các kết quả khả quan và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để có được kết quả đó, với sự hỗ trợ tích cực của Bộ KH&CN và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ngày càng hoàn thiện cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn của địa phương, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng và tỷ lệ ứng dụng được nâng dần qua các năm. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách về quản lý các nhiệm vụ KHCN đã có nhiều thay đổi tích cực hướng tới đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 về việc Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là những văn bản rất mới quy định về quản lý quản lý kinh phí nhiệm vụ KH&CN.

Để đảm bảo việc quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hiểu đúng và làm đúng theo quy định, các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai quy định của 02 Thông tư nêu trên.

Tại Hội nghị, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn và từ kinh nghiệm triển khai công tác trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cũng đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn các nội dung thực hiện đặt hàng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố

Các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Mai - Trưởng phòng Quản lý khoa học hướng dẫn một số nội dung về công tác đặt hàng và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và đồng chí Lê Thu Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

Hội nghị diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc và chất lượng. Sau khi được nghe hướng dẫn về các quy định hiện hành về đặt hàng, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến, trao đổi, thảo luận hết sức sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và những vấn đề cần trao đổi, làm rõ các quy định của những văn bản mới.

Những vấn đề được nêu ra từ phía các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi, chia sẻ,  hướng dẫn và giải đáp thỏa đáng. Từ đó giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác đặt hàng, triển khai nhiệm vụ KH&CN Thành phố Hà Nội trong thời gian tới được thuận lợi, đúng quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cho biết: Thông qua những trao đổi, thảo luận rất sôi nổi và cụ thể từ các đại biểu dự Hội nghị, những người trực tiếp thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận diện được nhiều vấn đề trong quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố. Đối với các vấn đề được các đại biểu nêu ra, một số vấn đề Sở sẽ trao đổi, hướng dẫn và phối hợp với đơn vị để giải quyết, một số vấn đề sẽ được Sở tổng hợp để kiến nghị với cấp có thẩm quyền cao hơn để tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cũng thông tin với Hội nghị, trong thời gian tới, một số vấn đề được các đại biểu kiến nghị tại Hội nghị này, sẽ được giải quyết bằng Luật Thủ đô sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp giữa năm.