Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

quản lý khoa học

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30

Ngày đăng 12/04/2024 | 15:22  | Lượt xem: 85
Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển...

Thông báo Kết quả mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ  các Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2024

Ngày đăng 20/03/2024 | 04:14  | Lượt xem: 579
Thông báo Kết quả mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ  các Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2024

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 20/03/2024 | 11:32  | Lượt xem: 206
Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng...

Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Ngày đăng 05/03/2024 | 02:55  | Lượt xem: 189
Hội nghị tập huấn về đặt hàng, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Nhật Bản lập liên minh 40 công ty để tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo mở

Ngày đăng 06/12/2019 | 10:31  | Lượt xem: 40
Toyota Motor và khoảng 40 công ty hàng đầu khác của Nhật Bản sẽ tạo ra một khuôn khổ để chia sẻ các công nghệ và ý tưởng kinh doanh nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích ứng với xu hướng toàn cầu...

Gặp nhà khoa học Việt có hơn 100 công bố quốc tế trong lĩnh vực Cơ học

Ngày đăng 27/05/2019 | 12:00  | Lượt xem: 30
Dành trọn cả tuổi thanh xuân theo đuổi nghiên cứu khoa học, dám chấp nhận và vượt qua mọi gập ghềnh trên con đường nghiên cứu khoa học. Say với nghiên cứu khoa học đến mức ngay cả khi được đề bạt...

Dự án: "Ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm Asen (thạch tín) mức độ cao trong việc xây dựng mô hình cung cấp nước sạch tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cụm dân cư làng nghề Cự Đàm, xã Cự Khê, huyện Thanh Hoa, tỉnh Hà Tây

Ngày đăng 13/04/2015 | 10:39  | Lượt xem: 28
Dự án: "Ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm Asen (thạch tín) mức độ cao trong việc xây dựng mô hình cung cấp nước sạch tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cụm dân cư...

Dự án "Ứng dụng tiếm bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp tại Đan Phượng, Hà Nội"

Ngày đăng 13/04/2015 | 02:51  | Lượt xem: 45
Dự án "Ứng dụng tiếm bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp tại Đan Phượng, Hà Nội"

Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại thành phố Hà Nội"

Ngày đăng 14/04/2015 | 02:36  | Lượt xem: 39
Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại thành phố Hà Nội"

Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Về việc hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Ngày đăng 14/02/2017 | 06:50  | Lượt xem: 34
Thực hiện quyết định Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và...
thống kê truy cập

Đang online: 16
Lượt truy cập trong tuần: 477
Lượt truy cập trong tháng: 5787
Lượt truy cập trong năm: 24203
Tổng số lượt truy cập: 1106556