tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập : 112
 • Tổng lượng truy cập: 20.715.383

phổ biến pháp luật

 • Giới thiệu Luật tố cáo năm 2018

  Ngày đăng: 12:20 29/10/2018 | Lượt xem: 304

  Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều, trong đó: Chương I những quy định chung, gồm 8 điều, từ Điều 1 đến Điều 8; Chương II quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, gồm 3 điều, từ Điều 9 đến Điều 11; Chương III giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gồm 28 điều, từ Điều 12 đến Điều 40; Chương IV giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, gồm 3 điều, từ Điều 41 đến Điều 43; Chương V trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, gồm 3 điều, từ Điều 44 đến Điều 46; Chuơng VI bảo vệ nguời tố cáo, gồm 12 điều, từ Điều 47 đến Điều 58; Chương VII trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, gồm 3 điều, từ Điều 59 đến Điều 61; Chương VIII khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 4 điều từ Điều 62 đến Điều 65; Chương IX điều khoản thi hành, gồm 2 điều, từ Điều 66 đến Điều 67 quy định về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết các điều khoản thi hành Luật.  

  Xem chi tiết
 • Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nguồn quy hoạchcấp ủy cơ sở

  Ngày đăng: 09:28 11/09/2018 | Lượt xem: 402

  Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức “Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch trưởng các ban, văn phòng, đoàn thể khối các cơ quan thành phố Hà Nội”.  

  Xem chi tiết
 • Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Ngày đăng: 09:28 11/09/2018 | Lượt xem: 442

  Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Nghị định gồm 6 chương, 30 điều.  

  Xem chi tiết
 • NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Ngày đăng: 09:27 11/09/2018 | Lượt xem: 219

   Ngày 15/5/2018, Chính phủ  ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa với một số nội dung chính như:  

  Xem chi tiết
 • Chính sách tinh giản biên chế

  Ngày đăng: 09:26 11/09/2018 | Lượt xem: 238

  Ngày 31/8/ 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CPngày 20/11/ 2014của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.  

  Xem chi tiết
 • Quy định về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

  Ngày đăng: 09:26 11/09/2018 | Lượt xem: 230

  Ngày 28/8/2018, Ban chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 05-QĐi/TWvề việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.  

  Xem chi tiết
 • Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

  Ngày đăng: 09:21 05/09/2018 | Lượt xem: 201

  Ngày 04/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, gồm IV chương 39 Điều.  

  Xem chi tiết
 • Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy pham pháp luật do HĐND,UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

  Ngày đăng: 10:58 02/04/2018 | Lượt xem: 1087

  Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy pham pháp luật do HĐND,UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

  Xem chi tiết
 • Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  Ngày đăng: 10:28 18/10/2017 | Lượt xem: 1643

  Ngày 19/06/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Sau đây là một số nét chính của Thông tư số 63/2017/TT-BTC:

  Xem chi tiết
 • Luật Chuyển giao công nghệ 2017

  Ngày đăng: 10:10 29/09/2017 | Lượt xem: 1417

  Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017. Luật gồm VI chương, 60 điều, quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CGCN; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng CGCN; biện pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN); quản lý nhà nước về CGCN. Luật quy định một số nội dung mới như sau:

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 41 kết quả.
của 5

video khcn