tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 96
  • Tổng lượng truy cập: 31.574.927

danh sách lãnh đạo sở

Danh sách lãnh đạo sở

Ngày đăng: 29/06/2009 | Lượt xem: 4

Giám đốc Sở - TS.  Lê Ngọc Anh

Học hàm - học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1972
Chức vụ công tác: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Điện thoại cơ quan: (84-24) 33550162
Ngành: Lâm sinh 
Quá trình công tác: 
   -  1994- 1997: Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường- Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây.
   -  1997- 1999: Cán bộ Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ và môi trường thuộc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây.
   -  1999- 2001: Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ và môi trường thuộc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây.
-    2001 - 2004: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp - Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Hà Tây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tây.
-     2004 - 2005: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tây.
-     Từ tháng 5/2007 - 7/2008: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tây.
-    Từ tháng 8/2008 - 8/2015: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Phân tích.
-     Từ tháng 8/2015 - 12/2016: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 
-     Từ tháng 12/2016 đến nay: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
 

Phó Giám đốc Sở -  Phạm Trung Chính

 

Học hàm - học vị: Kỹ sư

Năm sinh: 1959

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ HN

Điện thoại cơ quan: (84-24) 33510714

Ngành: Thông tin

 

Quá trình công tác:

     -   T6/1984- T9/1997: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.

-   T9/1997 – T12/2004: Phó trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

-   T12/2004 – T2/2008: Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

-   T2/2008 – T01/2011: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

-   T01/2011 – T06/2014: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

-  Từ tháng 6/2014 đến nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

 

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Anh Tuấn

 

Học hàm - học vị: Phó Giáo Sư - Tiến sỹ

Năm sinh: 1978

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ HN

Điện thoại cơ quan: (84-24) 33827593

Ngành: Vật lý - Khoa học Vật liệu

 

Quá trình công tác:

     -  09/2001 – 02/2014: Giảng viên, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

-  10/2005 – 03/2009: Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).

 -  04/2012 – nay: Phó Giáo sư thỉnh giảng của JAIST.

 -  03/2014 – 08/2015: Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 -  09/2015 – 06/2017: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

 -  07/2017 – nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 

Phó Giám đốc Sở -  Nguyễn Quốc Hà

 

Học hàm - học vị: Tiến sỹ

Năm sinh: 1980

Chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

Ngành: Kinh tế

 

Quá trình công tác:

      -  3/2006 - 4/2009:  Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Công ty Đầu tư phát triển dầu khí

          nay là Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 -  5/2009 - 08/2010: Trưởng Phòng Thu xếp vốn, Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 -  9/2010 - 7/2011: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

 -  8/2011 – 4/2018:  Phó Trưởng ban, Ban Kiểm soát nội bộ, Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 -  4/2018 - nay: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

video khcn