tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập : 134
 • Tổng lượng truy cập: 18.198.439

tin mới nhất

Previous
 • 19/09/2018

  Ngày 18/9/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội, đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt công chức Thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN).

   

 • 18/09/2018

  Thực hiện Chương trình số 20 – Ctr/TU ngày 13/02/2018 của Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 01-KH/BCN ngày 17/4/2018 của Ban Chủ nhiệm Chương trình 20 về triển khai thực hiện Chương trình 20 của Thành ủy.

   

 • 14/09/2018

  Để đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch KH&CN của Thành phố Hà Nội năm 2019 được thực hiện theo đúng các nội dung, yêu cầu, tuân thủ Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND Thành phố, Quyết định số 71/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2016 của Sở KH&CN Hà Nội về việc thành lập Ban chủ nhiệm các chương trình KH&CN cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2021 và các quy định hiện hành khác, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đẩy nhanh tiến độ so với các năm trước đây, trong 3 ngày từ 11 - 13/9/2018, Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học của các Ban chủ nhiệm các chương trình KH&CN cấp thành phố với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý là thành viên của 12 Ban chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ cấp Thành phố.

   

 • 07/09/2018

   Để chuẩn bị cho kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 354 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ từ các cơ quan quản lý, Doanh nghiệp, Trường, Viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Sở Khoa học và Công nghệ xin đăng tải danh mục các nhiệm vụ đề xuất chuẩn bị đưa ra các Hội đồng Khoa học để tư vấn, tuyển chọn, xin ý kiến góp ý, phản hồi của các cơ quan, đơn vị tổ chức, các nhân. (Có danh mục kèm theo)

Next

tin tức hoạt động

Xem tất cả

video khcn