tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 107
  • Tổng lượng truy cập: 31.494.060

thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Thủ tục 19: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

12 Thủ tục 28: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

13 Thủ tục 13: Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

14 Thủ tục 16: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

15 Thủ tục 22: Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

16 Thủ tục 7: Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.

17 Thủ tục 13: Thủ tục kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với thép nhập khẩu được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục II và Phục lục III ban hành kèm Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015.

18 Thủ tục số 2: Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

19 Thủ tục 15: Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

20 Thủ tục 5: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội.


Hiển thị 11 - 20 của 52 kết quả.
của 6

video khcn