tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập : 203
 • Tổng lượng truy cập: 15.996.409

phổ biến pháp luật

 • LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012 NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI

  Ngày đăng: 00:00 26/08/2014 | Lượt xem: 964

  Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 20/6/2012. Luật có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2013.

  Xem chi tiết
 • KẾ HOẠCH: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

  Ngày đăng: 00:00 26/08/2014 | Lượt xem: 838

  Thực luật phòng, chống Tham nhũng (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp

  Xem chi tiết
 • Thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Ngày đăng: 05:30 17/07/2014 | Lượt xem: 729

  Triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính thống nhất lựa chọn 12 địa phương mở rộng thí điểm Thừa phát lại, trong đó có thành phố Hà Nội.

  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Luật hòa giải ở cơ sở

  Ngày đăng: 05:28 23/01/2014 | Lượt xem: 658

  Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

  Xem chi tiết
Hiển thị 31 - 34 của 34 kết quả.
của 4

video khcn