tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập : 144
 • Tổng lượng truy cập: 22.297.005

phổ biến pháp luật

 • Luật Chuyển giao công nghệ 2017

  Ngày đăng: 10:10 29/09/2017 | Lượt xem: 1461

  Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017. Luật gồm VI chương, 60 điều, quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CGCN; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng CGCN; biện pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN); quản lý nhà nước về CGCN. Luật quy định một số nội dung mới như sau:

  Xem chi tiết
 • Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

  Ngày đăng: 09:41 29/09/2017 | Lượt xem: 1198

  Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Ngày đăng: 08:40 29/09/2017 | Lượt xem: 723

  Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017. Luật này gồm IV chương, 35 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Xem chi tiết
 • Một số điểm mới của Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

  Ngày đăng: 08:55 25/09/2017 | Lượt xem: 984

  Ngày 16/6/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN  đã sửa sửa đổi Điều 6, Điều 7; Bổ sung Điều 4, Điều 9; sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 5 và Điều 15 và bãi bỏ Điều 10 của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. Nội dung Thông tư gồm những nét chính sau:

  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Luật Du lịch 2017

  Ngày đăng: 10:56 23/08/2017 | Lượt xem: 343

  Luật Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều (giảm 20 chương, 10 điều so với Luật Du lịch 2005) với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm thúc đẩy du lịch phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp du lịch; tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động hướng dẫn du lịch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch… Luật có các quy định cụ thể liên quan đến khách du lịch; tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch; điểm du lịch, khu du lịch; kinh doanh du lịch; hướng dẫn viên du lịch; xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; quản lý nhà nước về du lịch…  

  Xem chi tiết
 • Phổ biến Luật Quản lý ngoại thương

  Ngày đăng: 10:54 23/08/2017 | Lượt xem: 267

  Luật Quản lý ngoại thương (Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017. Với bố cục gồm 8 chương, 113 điều, quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Luật Thủy lợi

  Ngày đăng: 10:53 23/08/2017 | Lượt xem: 298

  Luật Thủy lợi (Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017gồm 10 chương, 60 điều quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi. Sau đây là những nội dung chính của Luật Thủy lợi:  

  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Luật Đường sắt 2017

  Ngày đăng: 10:50 23/08/2017 | Lượt xem: 299

  Luật Đường sắt được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2017. Luật Đường sắt 2017 ( Luật) gồm 10 chương với 87 điều, tăng 2 chương và giảm 27 điều so với Luật Đường sắt 2005. Luật quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Ngày đăng: 18:25 10/06/2016 | Lượt xem: 1067

  Giới thiệu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015

  Xem chi tiết
 • Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Ngày đăng: 09:38 02/07/2015 | Lượt xem: 1980

  Ngày 26/3/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương . Thông tư gồm 03 chương 14 điều với những quy định như sau:  

  Xem chi tiết
Hiển thị 11 - 20 của 42 kết quả.
của 5

video khcn