tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 114
  • Tổng lượng truy cập: 19.574.579

Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015 ----- Còn hiệu lưc
12

iPhê duyệt Đề tài Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020. tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế

11/12/2015 ----- Còn hiệu lưc
13

Bộ luật dân sự

24/11/2015 ----- Còn hiệu lưc
14

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

06/11/2015 ----- Còn hiệu lưc
15

Quy định về khuyễn khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật

30/10/2015 ----- Còn hiệu lưc
16

Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

13/10/2015 ----- Còn hiệu lưc
17

Quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

12/10/2015 ----- Còn hiệu lưc
18

Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

01/09/2015 ----- Còn hiệu lưc
19

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

19/08/2015 ----- Còn hiệu lưc
20

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

21/07/2015 ----- Còn hiệu lưc

video khcn